Potřebujete poradit?
 +420 605 968 027
 +420 731 379 806

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v e-shopu Bezvatricko.cz, podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Prodávající

Jméno: Renata Cenklová

Adresa: V Drahách 56, 783 14 Bohuňovice

Telefon: +420 605 968 027, +420 731 379 806

E-mail: info@bezvatricko.cz

IČ: 06333818

Fyzická osoba Renata Cenklová je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného na městském úřadě v Olomouci dne 9.8.2017. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - Smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy jsou spotřebitelskými smlouvami, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na straně druhé prodávající.

Prodávající - Všeprosvaly.cz, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující (spotřebitel) - Kupujícím tedy spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující (nikoli spotřebitel) - Kupujícím tedy nikoli spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Způsob objednání

Veškeré objednávky, které kupující učiní prostřednictvím některého z následujících způsobů objednání, obsahující všechny náležitosti objednávky, jsou pro kupujícího závazné.

 • Objednáním v e-shopu Bezvatricko.cz
 • Telefonicky na čísle +420 605 968 027, +420 731 379 806

 

Náležitosti objednávky

 • Fakturační údaje (povinný údaj) - jméno, příjmení, úplná adresa
 • Dodací údaje (volitelný údaj) - jméno, příjmení, úplná adresa
 • Kontakt (povinný údaj) - e-mail, telefonní číslo
 • Zboží (povinný údaj) - název, množství, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (barva, velikost apod.)
 • Způsob dopravy a platby (povinný údaj) - platba předem, dobírkou
 • Doplňující údaje (nepovinný údaj) - poznámky k objednávce

 

Platba za zboží

 • Platba dobírkou - platba při převzetí zboží od dopravce.
 • Platba předem - platba bankovním převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží, kdy je platba uhrazena v plné výši a bez nároků prodávajícího na další poplatky. Účet je veden u společnosti Air Bank 1522475032/3030

 

Faktura

 • Faktura za objednané zboží Vám bude přiložena k objednanému zboží.
 • Daňový doklad si prosím uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. V takovém případě odešlete nepoškozené zboží společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy na adresu:

Reklamace, Bezvatričko.cz, V Drahách 56, Bohuňovice, 783 14

 

Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji, které poskytne kupující prodávajícímu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné a jsou sdělovány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu a za účelem plnění smlouvy. Zároveň zákazníci souhlasí s tím, že jejich adresa a kontaktní údaje budou předány přepravní společnosti pouze za účelem zvýšení úspěšnosti doručení zásilek.

Kupující souhlasí, že mu po objednání zboží bude v horizontu 14 dní odeslán dotazník z www.heureka.cz. Může tak veřejně zhodnotit kvalitu nákupu a podělit se o své zkušenosti s ostatními. Budeme rádi, když dotazník vyplníte.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.6. 2020 a ruší veškeré předchozí zvyklosti v souvislosti s objednávkami a prodejem zboží.

Společnost Všeprosvaly.cz si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

Doprava ZDARMA Objednejte nad 2000 Kč
Zboží do 24 hodin Nakupte do tří odpoledne
Věrnostní SLEVY Nakupujte pravidelně
Produkty skladem Vybírejte to nejlepší
Dárky ZDARMA Ke každému nákupu
Výhody a bonusy Zaregistrujte se